Paul A. Boelen

Home

Research

Publications

  CV  

Contact

Collaboration

Dr. Mariken Spuij is universitair docent bij de afdeling pedagogische wetenschappen van de Universiteit Utrecht (UU). Zij is als klinisch psycholoog en orthopedagoog verbonden aan het Ambulatorium, Polikliniek Faculteit Sociale Wetenschappen (FSW), UU. Samen met Paul Boelen ontwikkelde zij RouwHulp, een cognitief gedragstherapeutische interventie voor complexe rouw bij kinderen en jeugdigen.


Dr. Mariken Spuij is assistant professor of pedagogical sciences at Utrecht University (UU). She works as a clinical psychologist and caretaker at the Ambulatorium, the outpatient facility of the Faculty of Social Sciences of the UU. With Paul Boelen she developed Grief-Help, a cognitive behavioural treatment program for disturbed grief in children and adolescents.


Dr. Geert Smid is psychiater. Hij is verbonden aan Centrum45, onderdeel van Arq Psychotrauma Expert Groep. Zijn onderzoek richt zich onder meer op stress-gevoeligheid en op de gevolgen van traumatisch verlies. Geert Smid en Paul Boelen ontwikkelden de "dagbehandeling traumatische rouw", een specialistisch dagklinisch zorgaanbod voor complexe rouw en posttraumatische stress.


Dr. Geert Smid is psychiatrist. He is affiliated with Foundation Centrum45a branche of Arq Psychotrauma Expert Group. His research focuses on stress sensitization after traumatic life events and the consequences of traumatic loss. Geert Smid and Paul Boelen developed the day care treatment for traumatic grief, a specialist one day treatment for severely disturbed grief with comorbid posttraumatic stress.


Prof. dr. Jos de Keijser is klinisch psycholoog en psychotherapeut. Hij is als bijzonder hoogleraar verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen met als leeropdracht de diagnostiek en behandeling van complexe rouw. Jos de Keijser en Paul Boelen zijn cosupervisoren van drie projecten over rouw na vermissing, rouw na moord, en rouw na de vliegramp Oekraine.


Prof. dr. Jos de Keijser is clinical psychologist and psychotherapist. He has an endowed professorship at Groningen University; his chair is concerned with the assessment and treatment of complex grief. Jos de Keijser and Paul Boelen are co-supervisors of projects addressing grief in relatives of missing persons, homidically bereaved individuals, and people who lost loved ones in the Ukraine airplane crash (2014).


Manik Djelantik, MSc, is psychiater in opleiding. Zij is als promovendus verbonden aan de afdeling Klinische Psychologie van de Universiteit Utrecht en aan Arq Psychotrauma Expert Groep. Haar onderzoek richt zich op de meting, theorie en behandeling van traumatische rouw - de combinatie van persisterende complexe rouwstoornis, posttraumatische stress en depressie in de nasleep van traumatische verliezen.


Manik Djelantik, MSc, is psychiatrist trainee. As a PhD student she works at the department of Clinical Psychology at Utrecht University and Arq Psychotrauma Expert Group. Her research addresses the assessment, theory, and treatment of traumatic grief - the combination of persistent complex bereavement disorder, PTSD, and depression.


Dineke Verkaik, MSc, is orthopedagoog (NVO Generalist). Zij is docent verbonden aan pedagogische wetenschappen van de Universiteit Utrecht als hulpverlener verbonden aan het Ambulatorium, Polikliniek FSW, UU. En als onderzoeker is zij werkzaam bij de afdeling Klinische Psychologie van de UU. Haar onderzoek richt de gevolgen voor gezinsleden, als een van de ouders kanker heeft. Zij bestudeert individuele en gezinsfactoren en ontwikkelt, met financiele steun van Pink Ribbon, een hulpmethode voor gezinnen.


Dineke Verkaik, MSc, is a teacher of pedagogical sciences at Utrecht University (UU). As a caretaker she is affiliated with the Ambulatorium, the outpatient facility of the Faculty of Social Sciences of the UU. Her research is based in the department of Clinical Psychology at UU and focuses on family and individual processes affecting quality of life of family members in families where one of the parents has cancer. With financial support of foundation Pink Ribbon, she develops a family intervention for these families.


Lonneke Lenferink, MSc, is als promovendus verbonden aan de RijksUniversiteit Groningen (Afdeling Klinische Psychologie en Experimentele Psychopathologie) en aan de Universiteit Utrecht (Afdeling Klinische Psychologie). Haar onderzoek richt zich op de emotionele gevolgen van vermissing.


Lonneke Lenferink, MSc, is PhD student at Groningen University (Department of Clinical Psychology and Experimental Psychopatholology) and Utrecht University (Department of Clinical Psychology). Her research focuses on determinants and treatment of grief among relatives of missing persons.


Mariette van Denderen, MSc, is als promovendus verbonden aan de RijksUniversiteit Groningen (Afdeling Klinische Psychologie en Experimentele Psychopathologie). Haar onderzoek richt zich op de emotionele gevolgen van moord en de behandeling van deze gevolgen.


MariettevanDenderen, MSc, is PhD student at Groningen University (Department of Clinical Psychology and Experimental Psychopatholology). Her research addresses the emotional consequences of homicidal loss and the treatment of these consequences.